SLOVAK    ENGLISH

Expertné poradenstvo pri výstavbe skleníkov

poradenstvo 02Firma HTT, s.r.o. poskytuje expertné poradenstvo pri výstavbe skleníkov od prvého návrhu až po konečnú inštaláciu. Na základe viacročných skúseností s návrhom, projektovaním a výstavbou skleníkov Vám spracujeme prvotný návrh, podrobnú kalkuláciu ako aj konečný projekt na výstavbu skleníkov pre pestovanie rôznych plodín (rajčiny, uhorky, šaláty a pod.). Ďalej budeme dohliadať na realizáciu celého projektu výstavby skleníka. Tento proces je náročný a skúsený projektový manažér vie docieliť, aby sa projekt realizoval bez nevyhnutných oneskorení, či navyšovania nákladov. Túto službu Vám poskytuje naša firma, ktorá spolupracuje s renomovanými dodávateľmi v oblasti konštrukcie skleníkov a najnovších technológií dodávaných do skleníkov.

Aké služby poskytujeme?

  • Návrh skleníka a prvotná kalkulácia
  • Konečný technický projekt skleníka
  • Zabezpečenie realizácie celého projektu od zemných prác až po spustenie prevádzky v skleníku

poradenstvo 01Prečo my?

  • Skúsenosti s projektovaním a realizáciou výstavby skleníkov (30 ha skleníkov)
  • Osobný prístup a expertné poradenstvo priamo na mieste
  • Spolupráca s významnými dodávateľmi technológií pre skleníky zaručuje inovatívne riešenia šité na mieru pre Vás
 

 

 

poradenstvo 03

 

Copyright (c) HTT s.r.o. 2017. All rights reserved.